نقل و انتقالات

🔴 نقل و انتقالات 

💢 مهدی خدادادی بازیکن فصل های گذشته جندی شاپور دزفول به تیم سایپا پیوست