نقل و انتقالات

 

🔴صمدی به عنوان سرمربی آریانا

 

🔻علی صمدی مربی فصل گذشته کیان آتی این فصل هدایت رده امید ،تیم تازه لیگ برتری شده آریانا را بر عهده گرفت.