نقل و انتقالات

 

🔴مربی موفق ایرانمهری ها ماندگار شد

 

🔻امید کثیری سرمربی موفق فصل گذشته جوانان ایرانمهر ،یک فصل دیگر در این باشگاه ماندگار شد.

 

🔹کثیری فصل گذشته با باشگاه ایرانمهر که سال اول رده جوانان لیگ برتر را تجربه می کرد رتبه چهارم را به خود اختصاص داد.