نقل و انتقالات

 

🔴نوروزی در استقلال

🔻سینا  نوروزی بازیکن سابق باشگاه ذوب آهن اصفهان و ایمان سبز شیراز ، به تیم جوانان استقلال تهران پیوست.