دیدار دوستانه

 

🔴 نتیجه دیدار دو تیم ملی عراق و ایران

💢 امید عراق صفر 

💢 امید ایران یک

تک گل این دیدار توسط آریا یوسفی در دقیقه ۱۲ به ثمر رسید