نقل و انتقالات

🔴 نقل و انتقالات 

💢 با نظر علی حیدری مهدی بیات مربی آکادمی کیان آتی که چندین سال است در این مجموعه فعالیت میکند به کادر فنی امید راه آهن نوین باقرشهر پیوست .