نقل و انتقالات

 

🔴 امید کثیری هدایت تیم نوجوانان دسته یک را برعهده گرفت

 

💢 امید کثیری سرمربی جوانان ایرانمهر هدایت تیم نوجوانان دسته یک ایرانمهر را برعهده گرفت و علی مستانی نیز به عنوان کمک مربی این تیم معرفی گردید