نقل و انتقالات

 

🔴 نقل و انتقالات
 
💢 حسین جرگه کاپیتان  تیم فولاد خوزستان به تیم نوجوانان پارسیان پیوست