نقل و انتقالات

 

🔴 نقل و انتقالات

 

💢 طاها بذر افشان دروازبان فصل پیش جوانان سایپا و آکادمی دریک با عقد قراردادی رسمی به پارس جنوبی جم پیوست