محمدرضا مهرانپور رئیس آکادمی باشگاه استقلال

 

🔴 محمد رضا مهرانپور  رئیس آکادمی باشگاه استقلال در جلسه ای سه ساعته با اعضای کمیته انضباطی و حقوقی باشگاه استقلال به بررسی مسائل حقوقی و چالش های موجود پرداخت .

💢 در این جلسه دکتر نجف پور و صنعتی مساعدت لازم برای رفع موانع موجود طبق قوانین موجود بین المللی را بعمل آوردند.

🆔 @tehranleague