واکسیناسیون

 

 

💢 بازیکنان و کادر فنی اسپهبد قارن واکسینه شدند

🆔 @tehranleague