نقل و انتقالات باشگاه دوستی مهر

 

🔴 نقل و انتقالات

 

💢 حجت خوشبختی  بعد از سه فصل حضور در پیکان به تیم جوانان دوستی مهر پیوست.