نقل و انتقالات باشگاه باتیس

 

🔴 مهرداد عرب به عنوان سرمربی تیم جوانان باتیس

 

💢  پس از توافقات انجام شده مهرداد عرب  به عنوان سرمربی جوانان دسته یک ، آکادمی باتیس انتخاب شد