نتیجه دیدار دوستانه

🔴 نتیجه دیدار دوستانه دو تیم جوانان سایپا و جوانان خوراکیان

💢 جوانان سایپا ۳
💢 جوانان خوراکیان ۰

⭕️ لازم به ذکر است که تیم جوانان خوراکیان در لیگ دسته دو تهران حضور دارد