فدایی استعفا داد

 

🔴فدایی از هدایت مقاومت استعفا داد

 

🔻محمد فدایی سرمربی امید های مقاومت ظهر امروز با حضور در تمرین و جمع شاگردانش از آنها خداحافظی کرد و از هدایت مقاومت استعفا داد.