حضور قویترین مرد جهان

 

🔴 حضور قویترین مرد جهان در تمرین سیاه جامگان

💢 پیمان ماهری پور قویترین مرد جهان دارای مدال روز گذشته در تمرین سیاه جامگان حضور پیدا کرد و درمورد مسائل بدنسازی و مکمل ها با بازیکنان به گفت و گو پرداخت .